BIJWOONST

Wanneer er iemand officieel op jouw adres wil wonen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan Woonpunt Schelde-Rupel : 

De persoon die komt bijwonen moet aan volgende voorwaarden voldoen : 

- Moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

- Moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde, d.w.z. dat de persoon die komt bijwonen geen gehele of gedeeltelijke eigendom (woning/bouwgrond) mag hebben.

- Moet voldoen aan de basistaalvaardigheid.

Als een meerderjarig persoon bij jou komt inwonen, zal de huurprijs verhogen omdat wij het inkomen van deze persoon moeten meerekenen.  Wij zullen het inkomen van deze persoon opvragen.

!! LET OP !!  Als er bij jouw iemand komt inwonen en die persoon voldoet niet aan de voorwaarden of uw woning/appartement is niet groot genoeg, moeten wij jouw huurcontract opzeggen.

U wil een aanvraag tot bijwoonst indienen?  Download hieronder uw aanvraag en maak een afspraak met de dienst huurdersadministratie.