IK KRIJG EEN WONING TOEGEWEZEN

Wat verwacht Woonpunt Schelde-Rupel van jou?  Als huurder heb je natuurlijk verplichtingen.  Het is belangrijk dat je die goed nakomt.  We sommen er enkele op voor jou.

Waarborg :  Vooraleer je het huurcontract kan ondertekenen moet je de waarborg betalen.  De waarborg is twee keer de basishuur (max. 1001 euro).  De waarborg moet aan Woonpunt Schelde-Rupel gestort worden.  Er is een mogelijkheid om de waarborg te voldoen via gespreide betalingen (mits een bijkomende administratiekost van 13 euro).

DomiciliĆ«ren :  Dit wil zeggen, je laten inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zwijndrecht of Schelle.

Proefperiode :  Het huurcontract is voor 9 jaar, maar begint wel met een proefperiode van twee jaar.  Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we op zoek naar oplossingen indien er problemen zijn.

Plaatsbeschrijving :  Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur.  De plaatsbeschrijving gebeurt als de ruimtes onbewoond zijn.  Dit document wordt bij het huurcontract gevoegd.

Op het einde van het huurcontract moet je de woning teruggeven in de staat waarin je de woning volgens de plaatsbeschrijving hebt ontvangen.

Schade door ouderdom, overmacht of slijtage door het normaal gebruik van de woning moet je niet vergoeden, alle andere schade zal worden aangerekend.

Huur betalen :  De huur moet voor de 10de van de lopende maand, samen met de huurlasten betaald worden.  Bij problemen, vragen wij jou om contact op te nemen met Woonpunt Schelde-Rupel, zodat wij samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.  Laat de huurschuld nooit oplopen, anders loop je het risico je woning te verliezen.

Woning onderhouden :  Als een goede huisvader!  Het onderhouden wil zeggen, regelmatig schoonmaken, verluchten en kleine herstellingen uitvoeren.

Heb je een vraag, een probleem of een klacht ?   Wij staan steeds tot uw dienst!