INTERN HUURREGLEMENT

Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen van sociale woningen die gebouwd en/of verhuurd worden door de sociale woonactoren in Vlaanderen.

Het KSH is een Besluit van 12 oktober 2007 van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel te uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde-Rupel past het KSH toe.

In dit intern huurreglement legt Woonpunt Schelde-Rupel (WSR) een aantal regels vast in uitvoering van het sociale Kaderbesluit Sociale Huur.

Ook de specifieke toewijzingsregels van het Lokaal Toewijzingsreglement (LTR) zijn hierin opgenomen.

Het Intern Huurreglement is een openbaar document, elke belanghebbende kan het opvragen of hieronder downloaden.  Je kan het ook steeds komen inkijken op de kantoren van de maatschappij.

Woonpunt Schelde-Rupel wil de reglementering van sociaal huren zo duidelijk mogelijk beschrijven, hierbij is de 'Wegwijs in het sociaal huurstelsel' van Wonen Vlaanderen een inspiratiebron.

Het KSH primeert steeds boven de bepalingen in het Intern Huurreglement.

Door de fusie van de Sociale Bouwmaatschappij Schelle met de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij op 5 juni 2018, werd het Intern Huurreglement aangepast op 20 november 2018.