KANDIDAAT-HUURDERS

Wie kan zich inschrijven ?  Om in aanmerking te komen voor een sociale woning, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

A. Inkomensvoorwaarden :  Het netto-belastbaar gezinsinkomen, evenals het niet-belastbare geïndexeerd vervangingsinkomen mag niet hoger zijn dan :

- 25 850 euro* voor een alleenstaande zonder personen ten laste.

- 28 015 euro* voor een alleenstaande met een handicap (d.w.z. met invaliditeit +66%)

- Voor alle andere gezinssituaties : 38 773 euro* vermeerderd met 2 167 euro* per persoon ten laste.

* Deze bedragen gelden voor aanvragen in het jaar 2022, de bedragen worden elk jaar geïndexeerd.

B. Meerderjarigheid :  Je moet minstens 18 jaar zijn.

C. Eigendomsvoorwaarde : Jij en je gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond,

- geheel of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben;                             

- geheel of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik hebben gegeven;

- geheel of gedeeltelijk zelf of door derde in erfpacht of opstal gegeven.

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke rechten niet in hun vennootschap brengen.

D. Taalvoorwaarde : Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste.  Na één jaar sociaal huren moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben.

E. Voorwaarde inburgeringsbereidheid :  Indien je een verplichte inburgeraar bent, dien je bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen, volgens het inburgeringsdecreet.

F. Voorwaarde van inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister : Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Belangrijk!  Alle meerderjarige personen die de huurwoning zullen betrekken moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, de inkomens worden samengeteld.

LET OP! Woonpunt Schelde-Rupel geeft voorrang aan de kandidaat die in een periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is/was van de gemeente waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt. (Schelle of Zwijndrecht)

U voldoet aan de voorwaarden?  U wil graag inschrijven als kandidaat-huurder?  Download hieronder het inschrijvingsformulier voor Zwijndrecht of Schelle.