HUURPRIJSBEREKENING BEREKENINGSWIJZE SINDS 01/01/2020

Bekijk via onderstaande link het informatiefilmpje over de nieuwe huurprijsberekening.

https://www.youtube.com/watch?v=bhgdfHnmqfQ

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse Regering de huurprijs van jouw sociale woning.                    

 Wat verandert er?  

1. Hoe we jouw inkomen berekenen :  Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van jou én al je gezinsleden van 18 jaar en ouder.   Het inkomen van meerderjarige gezinsleden die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Welk inkomen gebruiken we bij het berekenen van je huurprijs?  Het inkomen dat op het meest recente aanslagbiljet van jou en je meerderjarige gezinsleden staat.  Het jaar van de inkomsten is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde.  Het totaal van deze inkomsten is het referentie-inkomen.                                                                                                                                                            Hebben jij en je gezin geen referentie-inkomen?  Dan kijken we naar jullie huidige inkomsten, dit zijn de inkomsten van de drie laatste maanden die voorafgaan aan de nieuwe huurprijsberekening.

2. Hoe we de waarde van jouw woning berekenen.   Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van je woning.  Marktwaarde = de prijs die je voor een gelijkaardige woning zou betalen op de privé markt.                                                                                                                                                                 Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter.  Deze houd rekening met bijvoorbeeld : de ligging, het aantal slaapkamers, het bouwjaar, enz.... 

3. Voor een energiezuinige woning betaal je een energiebijdrage.   Investeerden wij, Woonpunt Schelde-Rupel, extra geld om jouw woning energiezuiniger te maken? Bijvoorbeeld, goede verwarmingsinstallaties, veel isolatie, goed isolerende ramen, enz.... Dan verbruik jij minder energie en bespaar je op het verbruik van verwarming, elektriciteit en/of water.  Om deze investering terug te verdienen, rekenen we elke maand een toeslag aan bovenop jouw huurprijs.   Deze toeslag heet de energiecorrectie. 

Concreet betekent dit : Woon je in een huis of appartement, gebouwd tussen 2006 en vandaag?  Of in een huis of appartement, volledig gerenoveerd tussen 2006 en vandaag?  Dan betaal je vanaf 2020 een energiecorrectie.  In 2020 werken we met een voorschot, vanaf 2021 met exacte bedragen.