VERMINDERD INKOMEN DOOR CORONA

Verminderd inkomen door tijdelijke werkloosheid?  Vraag een huurprijsvermindering aan.     (01/04/2020)

Ben je tijdelijk werkloos ten gevolge van de coronamaatregelen en heb je hierdoor meer dan 20% minder inkomen?  Dan kan je, na één maand, in aanmerking komen voor een huurprijsvermindering.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering aan?

1. Bezorg ons een attest van de RVA, je werkgever of je betalingsinstelling waaruit blijkt dat je op tijdelijke werkloosheid bent.  Dit attest moet van de laatste maand zijn.

2. Heb je ook nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand?  Dan moet je ook je loonfiche van die maand aan ons bezorgen.

3. Zijn er nog andere personen in je gezin die een inkomen hebben gehad tijdens deze maand?  Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD, ....). 

4. Wanneer je al de nodige documenten hebt, bezorg ze ons per post of per mail. 

5. Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is.

6. Indien jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is, krijg je een huurprijsvermindering voor 3 maanden.  Jouw nieuwe huurprijs word je per post of e-mail toegestuurd.

Wanneer moet je de huurprijsvermindering aanvragen?

Om een huurprijsvermindering aan te vragen vanaf april, dien je ons voor 10 april de nodige documenten van de maand maart te bezorgen.  Bezorg je de nodige documenten na 10 april, dan gaat je huurprijsvermindering pas in vanaf mei.  Je betaalt in april nog de gewone huurprijs.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?

Voor vragen over de berekening van de huurprijs/huurprijsvermindering :

Voor Schelle mail naar  ingrid.verbruggen@woonpuntschelderupel.be

Voor Zwijndrecht mail naar elke.de.moor@woonpuntschelderupel.be

Voor alle vragen over achterstal, afbetalingsplannen of betalingsproblemen :